«powrót

Pielgrzym - dwutygodnik diecezji Pelplińskiej

„Pielgrzym” jest dwutygodnikiem wydawanym przez diecezję pelplińską. Pierwowzór tego pisma katolickiego powstał w Pelplinie w 1869 roku.

Po latach wznowiono wydawanie „Pielgrzyma” w  grudniu 1989 r., kiedy ukazał się pierwszy numer „Pielgrzyma”.

Pismo prezentuje artykuły o tematyce związanej z życiem diecezji oraz Kościoła powszechnego, porusza też tematy związane z kulturą, ewangelizacją, sztuką.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.