«powrót

Pielgrzymka: cerkiew Archanioła Michała

Cerkiew Archanioła Michała w Pielgrzymce (pow. jasielski) wybudowana została zapewne w końcu XVIII w. jako świątynia greckokatolicka. Obecnie pełni funkcję cerkwi prawosławnej.

Świątynia została gruntownie wyremontowana w latach 1870-72 (z tego okresu pochodzi obecny ikonostas).

Cerkiew orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.