«powrót

pijarzy

Powołaniem zakonu jest nauczanie dzieci i młodzieży w duchu pobożności. Oprócz trzech ślubów zakonnych pijarzy składają czwarty – „bezinteresownej troski o nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży”. W sposób szczególny otaczają opieką dzieci najbardziej potrzebujące – biedne, bezdomne i sieroty. Ich założyciel, św. Józef Kalasancjusz, otworzył w 1597 r. w Rzymie pierwszą na świecie dostępną dla wszystkich bezpłatną szkołę.

Polscy pijarzy, na czele z ks. Stanisławem Konarskim, w XVIII w. wykształcili całe pokolenie wybitnych Polaków.

Zakon został założony w 1617 r., w Polsce jest od 1642 r. Na świecie jest 1477 pijarów, w tym 137 Polaków.

W naszym kraju pijarzy prowadzą szkoły podstawowe, gimnazja i liceum. Zgodnie z charyzmatem prowadzą też kilka świetlic dla dzieci ubogich i zagrożonych środowiskowo jak również Parafialne Kluby Sportowe. Działa również: Wydawnictwo Zakonu Pijarów oraz Wydawnictwo „eSPe” specjalizujące się w książkach skierowanych do młodzieży oraz poświęconych problematyce rodzinnej.

Pełna nazwa: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych (SchP lub SP).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.