«powrót

Pińczów: obraz Matki Bożej Mirowskiej

W jednej z kaplic bocznych kościoła Nawiedzenia NMP znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Mirowskiej.

Na początku był on umieszczony w kaplicy zamku pińczowskiego. Gdy przybyli tu reformaci, został im ofiarowany do ich kaplicy. Już wtedy podobno przybywali doń pielgrzymi, uważając go za cudowny i słynący łaskami. Składano mu wota i klejnoty. Obraz ten zakupił w Rzymie i przywiózł do Pińczowa Zygmunt Myszkowski, we Włoszech często bywały i nawet Włoszkiem przezywany. Nie wyklucza się też, że wykonał go krakowski warsztat malarski Tomasza Dolabelli.

Obraz jest kopią płótna z Matką Boską Śnieżną z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem i unoszącym się Duchem Świętym. W XVII w. obraz został ozłocony, a w XIX w. otrzymał złote sukienki, a 1992 r. został uroczyście ukoronowany.

Zachęcony sławą obrazu modlił się przed nim m.in. Jan Chryzostom Pasek tuż przed podjęciem bardzo ważnej życiowej decyzji – czy udać się w konkury do mieszkającej w okolicy wdowy.

Matka Boża Mirowska czczona jest jako Wspomożycielka Rodzin, jako niosąca pomoc i ratunek w przypadkach bardzo groźnych pożarów, a także w schorzeniach nóg.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.