«powrót

Piotrków Trybunalski: obraz Matki Bożej Trybunalskiej

Obraz Matki Bożej Pocieszenia, zwanej Trybunalską, został namalowany na desce około 1600 r. Początkowo znajdował się w kościele farnym.

Każde posiedzenie piotrkowskiego Trybunału Koronnego zaczynało się nabożeństwem w farze. Później członkowie Trybunału przechodzili procesyjnie do kaplicy sądowej ratusza, dokąd przenosili obraz – od 1600 r. stanowiący własność Trybunału. Po zakończeniu rozprawy, również procesyjnie obraz wracał do kościoła.

Mieszkańcy Piotrkowa modlili się przed wizerunkiem Matki Bożej o łaski, o czym świadczą zgromadzone przy nim wota. Sława obrazu nie zgasła do dzisiaj.

Od 1829 r. wizerunek znajduje się w głównym ołtarzu kościoła oo. jezuitów. 27 października 2004 r. w Rzymie papież Jan Paweł II poświęcił korony dla obrazu.

Obraz ukoronował papież Benedykt XVI podczas swojej wizyty w Polsce w maju 200 roku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.