«powrót

płaczki

(inaczej: łzawice, chłostki) kobiety wynajmowane w celu opłakiwania zmarłego przed pogrzebem oraz w jego trakcie.

Południowosłowiański obyczaj pojawił się w niektórych rejonach Polski w średniowieczu. Kultywowany później zwłaszcza nam wschodnich kresach Rzeczpospolitej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.