«powrót

Płonka Kościelna: cuda

Z sanktuarium w Płonce Kościelnej wiążą się cuda. Niezwykłe dzieje obrazu zaczynają się sześć lat po umieszczeniu obrazu Maryi w głównym ołtarzu dawnego kościoła.

W 1673 roku Maryja dwa razy ukazała się Katarzynie Roszkowkiej. Najświętsza Pani - według legendy - wezwała wówczas do oddawania czci Jej wizerunkowi w płonkowskiej świątyni, do szanowania świąt kościelnych i przestrzegania postów.

Od tego czasu ludzie modlący się przed obrazem w płonckim kościele zaczęli otrzymywać niezwykłe łaski - uzdrowienia z chorób oczu, rąk i nóg.

Prawdziwość tych cudów potwierdził dekretem w 1679 roku biskup Stanisław Dąbski, ordynariusz diecezji łucko-brzeskiej.

Przed cudownym obrazem modlił się o pomyślność w trakcie jednej ze swych wojen król Jan III Sobieski. Do dziś wśród wotów zachowała się pamiątka tamtego wydarzenia - piękny krzyż, dar króla Jana.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.