«powrót

Zobacz: Płonka Kościelna: sanktuarium Matki Bożej

Płonka: kaplica przy źródełku

Około pół kilometra od kościoła w Płonce, na Łasku, znajduje się źródełko z cudowną wodą.

Podanie głosi, że źródło wytrysnęło w czasie, gdy przy cudownym obrazie NMP zaczęły dziać się cuda.

Od ponad trzech stuleci wierni przybywający do Płonki na odpusty odwiedzają też źródełko. Stoi tam krzyż z XIX wieku, kapliczka ustawiona w 1968 roku, w której umieszczono pierwszą kopię obrazu Matki Bożej Płonkowskiej.

W miejscu, gdzie bije źródło, wykonano koliste ogrodzenie, na którego zwieńczeniu umieszczono figurkę Matki Boskiej.

Wierni obmywają w źródełku chore części ciała, czerpią wodę i zabierają ją do domu. Wzdłuż drogi prowadzącej z kościoła do źródełka na Łasku stoi piętnaście różańcowych kapliczek.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.