«powrót

Poddębice: kościół św. Katarzyny

Murowany, renesansowy kościół św. Katarzyny w Poddębicach (powiat poddębicki, gmina Poddębice, archidiecezja łódzka) powstał ok. 1610 r. z inicjatywy rodziny Grudzińskich.

Pierwotnie świątynia była jednonawowa, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Nawy boczne zostały dobudowane w końcu XIX wieku.

Od północy przy prezbiterium znajduje się prostokątna zakrystia i kaplica na planie kwadratu. Przy nawie wybudowana została okrągła wieżyczka z klatką schodową na chór i nad sklepienia. Ściany wnętrza rozczłonkowane są pilastrami dźwigającymi belkowanie z wydatnym gzymsem.

Sklepienia kolebkowe z lunetami, w prezbiterium zachowały się pierwotne, w nawie były rekonstruowane. Okna są wysokie, zamknięte półkoliście, w tarczach lunet okrągłe.

W prezbiterium widoczna jest późnorenesansowa dekoracja stiukowa złożona z cienkich wałków i rozet. W narożnych kartuszach znajdują się monogramy Jezusa i Maryi oraz herby fundatorów: Grzymała, Lubicz, Pomian i Poraj.

Ołtarz główny pochodzi z pierwszej połowy XVII w. Znajdujące się w nim rzeźby świętych mają dużą wartość artystyczną. Ambona zdobiona jest intarsjami z sylwetkami ewangelistów i motywami roślinnymi.

Większość rzeźb i obrazów pochodzi z XVII-XIX wieku.

Obok kościoła stoi murowana dzwonnica z XVII w.

Parafia Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy erygowana została w roku 1443 przez arcybiskupa Wincentego Kota. Z tamtego okresu pochodziła też pierwotna świątynia, która została zastąpiona przez obecną.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.