«powrót

Podole: kościół Podwyższenia Krzyża Św.

Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego pochodzi z I. poł. XVl w.; jednonawowy, konstrukcji zrębowej, oszalowany i pokryty blachą; wnętrze: polichromia figuralna z XVl w.

Nawa i prezbiterium nakryte stromym dachem wielopołaciowym, wspartym na więźbie storczykowej typu gotyckiego.

W kalenicy, baniasta sygnaturka z latarnią. Okna od wewnątrz ujęte w obramienia późnogotyckie zwieńczone łukami w kształcie tzw. oślich grzbietów. W parapecie chóru deski pochodzące z pierwotnego stropu świątyni z fragmentami gotyckich malowideł szablonowych z 1. połowy XVI w.

Wyposażenie: późnogotycka rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z 2. ćwierci XVI w na belce tęczowej, manierystyczny ołtarz główny z 2. połowy XVI w. a w nim XIX-wieczne obrazy: Matka Boska z Dzieciątkiem i Ukrzyżowanie, barokowe ołtarze boczne pochodzące z 2. połowy XVII w, późnogotycka chrzcielnica kamienna z 1. połowy XVI w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.