«powrót

Pogwizdów: kościół św. Szymona i Judy Tadeusza

Kościół parafialny pw. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza pochodzi z końca XV w. lub początku XVI w.

Wieża powstała w XVII w., a podwyższono ją w następnym stuleciu.

W latach 1896-1913 budowla uległa przekształceniu (m.in. zburzono wieżę i przedłużono nawę). Świątynia jest późnogotycka z neogotyckimi modyfikacjami.

Wnętrze kościoła nakryte jest stropami płaskimi.

Dekoracja malarska ścian i stropów kościoła wykonana została w 1959 r. Najstarszym i najcenniejszym zabytkiem w kościele jest późnogotycki krucyfiks z początku XVI w. Barokowe ołtarze wykonane zostały w 2. połowie XVII w. W lewym ołtarzu bocznym znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej z XVII w.

Na wiek XVIII datowane są barokowe zabytki: krucyfiks i rzeźba św. Marii Magdaleny umieszczone na belce tęczowej.

Przed kościołem usytuowana jest murowana dzwonnica zbudowana w 1907 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.