«powrót

Pokój Augsburski

Był pokojem religijnym między katolikami i luteranami na terenie Rzeszy. Zawarty został 25 września 1555 r.

Wprowadzał zasadę "cuius regio eius religio" (czyja władza, tego religia). Zasada ta oznaczała, że wyznaniem obowiązującym na danym terenie ma być to, które wyznaje jego władca. Książęta niemieccy uzyskiwali w tym względzie niezależność w stosunku do cesarza.

Pokój umacniał zatem polityczny i religijny podział Rzeszy, co potwierdzone zostało dodatkowo Pokojem Westfalskim kończącym Wojnę Trzydziestoletnią.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.