«powrót

Polanka Wielka: kościół św. Mikołaja

Kościół św. Mikołaja pochodzi z XVI w., w 1658 r. został przekształcony w stylu barokowym.

Drewniana świątynia składa się z wydłużonego, zamkniętego wielobocznie prezbiterium z murowaną zakrystią od północy, szerszej nawy i dwukondygnacyjnej wieży, nakrytej kopulastym hełmem zwieńczonym obeliskiem.

Ściany wnętrza nawy i prezbiterium podzielone za pomocą pilastrów i gzymsów. Otwór tęczowy o łuku trójlistnym ściętym.

W tęczy umieszczony jest krucyfiks barokowy. Ołtarze rokokowe pochodzą z XVIII w. Ambona klasycystyczna i barokowa chrzcielnica marmurowa.

Organy datowane na 1735 r.

Wśród obrazów - Matka Boża Częstochowska z XVII w., Najświętsza Maria Panna z Dzieciątkiem z ok. 1600 r. oraz Św. Mikołaj z XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.