«powrót

Polany: cerkiew św. Jana Złotoustego

Pierwotnie ta duża, murowana cerkiew pod wezwaniem św. Jana Złotoustego należała do grekokatolików . Obecnie jest to parafia rzymskokatolicka i nosi wezwanie Matki Boskiej Częstochowskiej .

Cerkiew powstała na początku XX wieku w dużej mierze dzięki wsparciu łemkowskich emigrantów ze Stanów Zjednoczonych. Budowla wzorowana jest na cerkwiach kijowskich. Świątynia w Polanach zbudowana jest na planie krzyża greckiego i przykryta jest dużych rozmiarów kopułą.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.