«powrót

Polany: cerkiew św. Michała

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Michała Archanioła z 1820 r. służy dziś jako kościół rzymskokatolicki. Wzniesiona w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego.

Szeroka izbicowa wieża zwieńczona jest hełmem baniastym ze ślepą latarnią. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe z dwiema baniastymi wieżyczkami z latarniami.

Ściany, stropy oraz parapet chóru muzycznego pokryty jest polichromią z XIX wieku.

Wyposażenie cerkiewne pochodzi głównie z XVIII w. Składa się nań kompletny ikonostas, grupa Ukrzyżowania z postaciami wyciętymi z desek, późnobarokowy ołtarz z obrazem Pieta, XVIII-wieczne ołtarze boczne z obrazami i ikonami z tego samego okresu oraz barokowa ambona i polichromowana ława diakońska.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.