«powrót

Połczyn Zdroj: kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Pierwszy gotycki kościół zbudowano w Połczynie Zdroju w 1343 roku. Swój neogotycki wygląd świątynia zyskała po przebudowach prowadzonych w latach 50. i 60. XIX wieku. Ze starych elementów zachowały się m.in. rzeźby czterech ewangelistów z XVIII w. oraz gotyckie okno z cegły profilowanej w prezbiterium.

Nawa z trójbocznym prezbiterium zdobiona jest przez sygnaturki. Dzwonnicę wieńczy hełm.

Wewnątrz świątyni zachowały się empory . Jest to świadectwo, ze dawniej kościół należał do protestantów.

Sklepienie kościoła zdobią współczesne freski przedstawiające Sąd Ostateczny.

Na uwagę zasługuje także XVI-wieczne epitafium poświęcone biskupowi Erazmowi von Manteuffelowi z Połczyna. Ten wróg reformacji, od 1521 r. był biskupem kamieńskim. Zmarł w 1544 r. i pochowany został w krypcie rodzinnej połczyńskiego kościoła parafialnego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.