«powrót

Polna: kościół św. Andrzeja

Kościół parafialny św. Andrzeja pochodzi z XVI w. Nawę i prezbiterium nakrywa stromy dach nad starszą częścią kościoła wsparty na więźbie storczykowej typu gotyckiego. W dachu sygnaturka z latarnią zwieńczona stożkowym daszkiem.

Prezbiterium ozdobione jest polichromią z XVI w. ze scenami Męki Pańskiej oraz postaciami świętych. Dwie z nich - święci Piotr i Paweł - mają nadnaturalne rozmiary.

W ołtarzu głównym z XVIII w. znajdują się obrazy: Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVI w. i św. Andrzeja z XVIII

w. W zwieńczeniu lewego ołtarza - obraz św. Małgorzaty z połowy XVIII w. Ambona pochodzi z XVIII w., a chrzcielnica i kropielnica z XVI w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.