«powrót

Polska Cerekiew: kościół Wniebowzięcia NMP

Wzmianki o kościele pochodzą już z 1418 roku. W późniejszych latach był wielokrotnie przebudowywany. Obecny kształt świątyni pochodzi z XVII wieku.

W 1617 roku z fundacji Fryderyka Opperdorffa dobudowano do niego kaplicę św. Barbary. Kolejna kaplica - św. Antoniego - powstała dzięki wsparciu finansowemu Antoniego von Gashin.

W czasie wojen kościół został całkowicie zniszczony. Udało się go jednak odbudować.

Znaleźć w nim można wiele zabytków sztuki sakralnej, głównie z późnego baroku. Są to głównie pamiątki po właścicielach tutejszych dóbr.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.