«powrót

Polska Rada Ekumeniczna

Polska Rada Ekumeniczna (PRE) jest społecznością Kościołów w niej zrzeszonych, działających na obszarze Państwa Polskiego. Rada pielęgnuje polskie tradycje ekumeniczne, nawiązując do tego nurtu polskiej tradycji, który opowiada się za wolnością, równouprawnieniem i wzajemnym poszanowaniem wyznań.

Rada otrzymała strukturę organizacyjną w listopadzie 1946 roku. Jej głównym zadaniem wówczas było niesienie pomocy Kościołom członkowskim przy budowie od podstaw ich struktur organizacyjnych, nawiązanie więzi ekumenicznych z Kościołami chrześcijańskimi w Europie, w szczególności z Kościołami skandynawskimi oraz koordynacja pomocy charytatywnej niesionej Polsce przez międzynarodowe organizacje chrześcijańskie i Kościoły z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

Prace Polskiej Rady Ekumenicznej prowadzone są w ramach Komisji: teologicznej, wychowania chrześcijańskiego, diakonii, kobiet i młodzieży.

W ramach struktur Rady działa 15 oddziałów regionalnych.

Polska Rada Ekumeniczna prowadzi intensywny ekumeniczny dialog z Kościołami chrześcijańskimi w Europie, w szczególności z Kościołem Ewangelickim Niemiec. Polska Rada Ekumeniczna utrzymuje kontakty ze Światową Radą Kościołów z Europejską Konferencją Kościołów, w obu tych organizacjach jest członkiem stowarzyszonym.

Dialog z Kościołem rzymskokatolickim Polska Rada Ekumeniczna nawiązała w 1974 r. Prowadzony jest on w ramach pracy Komisji Dialogu. Koncentruje się na sprawach duszpasterskich – w przygotowaniu jest wspólny dokument na temat duszpasterstwa małżeństw różnych konfesyjnie. Sukcesem zakończyły się wieloletnie rozmowy na temat wzajemnego uznania Chrztu. Wspólna deklaracja została podpisana w 2001 roku.

Polska Rada Ekumeniczna jest najstarszą narodową organizacją ekumeniczną w Europie. Prezesem Rady jest zwierzchnik Diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Arcybiskup Jeremiasz .

Do Rady należą następujące Kościoły:

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.