«powrót

Polski Związek Katolicko-Społeczny

Polski Związek Katolicko-Społeczny jest stowarzyszeniem katolików świeckich, działającym na terenie Polski. Powstał w 1981 roku. Pierwszym prezesem został założyciel PZKS Janusz Zabłocki. Od 2003 roku funkcję przewodniczącego pełni Wiesław Gwiżdż.

Obecnie stowarzyszenie liczy ok. 12 000 członków. Siedzibą Związku jest Warszawa. Związkiem kieruje Zarząd Krajowy w składzie 21 osób.

Polski Związek Katolicko Społeczny jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz Ogólnopolskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Ściśle współpracuje z Fundacją "PAX Christi Kinderhulp” w Holandii, z Forum Ekumenicznym Katolików Europejskich, z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, z domami dziecka, oraz ze stowarzyszeniem charytatywnym Patenschaft w Karlsruhe w Niemczech. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kościelnym Polski.

Główna siedziba Polskiego Związku Katolicko-Społecznego mieści się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 4/3.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.