«powrót

Poniszowice: kościół św. Jana Chrzciciela

W świetle akt wizytacyjnych z XVII w., kronik i innych dokumentów, parafia i kościół powstały w 1175 r. Pod względem terytorialnym parafia nie uległa zmianie w ciągu dziejów.

Kościół jest orientowany, drewniany (z modrzewia), konstrukcji zrębowej, na podmurówce kamiennej. Usytuowany na wzgórzu, otoczony murem z kamienia. Oddzielną dzwonnicę zbudowano w roku 1520.

Akta wizytacyjne z 1679 r. wymieniają trzy ołtarze drewniane, bogato złocone. Ołtarz główny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Obecnie obok obrazu Narodzenia św. Jana Chrzciciela z 1700 r. znajduje się tam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, przyniesiony z Jasnej Góry w 1860 r. jako wotum wdzięczności parafian za prośby wysłuchane w czasie zarazy i głodu. W latach 1982-84 ołtarze zostały gruntownie odnowione przez konserwatorów Kazimierę i Kazimierza Rajdów z Krakowa; przywrócono wtedy ich pierwotny stan z XVII w.

W 1399 roku silna wichura zniszczyła główną nawę kościoła. Do roku 1404 został odbudowany, przy tej okazji został też powiększony. Niezmienione zostało prezbiterium. Taki kościół przetrwał do dzisiejszego dnia.

Świątynia ma cztery dzwony. Najstarszy, o imieniu "Słowo Pańskie" (o wadze 200 kg), pochodzi z 1536 r. W miejsce zabranych w czasie działań wojennych (w1942 r.) dwóch innych dzwonów, parafianie ufundowali trzy nowe dzwony spiżowe: św. Jana Chrzciciela (o wadze 600 kg), Matki Bożej Częstochowskiej (o wadze 400 kg) i św. Józefa (o wadze 500 kg).

Zachowały się księgi metrykalne chrztów od 1706 roku, pozostałe od 1766 roku; a także niektóre protokoły wizytacyjne z XVIII i XIX wieku i kronika parafialna z tego okresu, własnoręcznie pisana przez ówczesnych proboszczów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.