«powrót

Popowice: kościół Wszystkich Świętych

Drewniany kościół Wszystkich Świętych w Popowicach (powiat wieluński, gmina Pątnów, archidiecezja częstochowska) wzniesiono w początkach XVI wieku, przypuszczalnie ok. 1520 r.

Kościółek jest typowym przykładem tzw. stylu wieluńskiego. Cała konstrukcja powstała bez użycia gwoździ. Ma charakter zrębowy, wieża słupowa, zwieńczona stromym, krytym gontem dachem namiotowym. Wiązania dachowe – typu storczykowego z kratownicą – zachowały się w pierwotnym stanie.

Od strony fasady do kościoła przylega wzniesiona na przełomie XVII i XVIII wieku wieża. Kruchta południowa oddzielona jest od nawy ornamentowanymi odrzwiami w kształcie „oślego grzbietu” (styl późnogotycki).

Ołtarz główny pochodzi z XVI wieku, ma charakter renesansowy. Znajdują się w nim posągi świętych i wizerunek Matki Bożej Bolesnej, namalowany w stylu szkoły włoskiej XIX wieku.

Wokół kościoła rośnie starodrzew.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.