«powrót

Poręba Wielka: kościół św. Bartłomieja

Późnogotycki kościół pw. św. Bartłomieja z XVI w. jest jednym z najstarszych kościołów na Pogórzu Śląskim. Składa się z prostokątnej nawy, węższego zamkniętego trójbocznie prezbiterium, do którego dobudowana jest zakrystia oraz z izbicowej wieży zwieńczonej cebulastym hełmem przechodzącym w ostrosłup.

Drewniany, otoczony podcieniami, z wieżą konstrukcji słupowej. Wnętrze nakryte jest stropami płaskimi z zaskrzynieniami. Zachowały się późnogotyckie portale z nadprożami w ośle grzbiety. Łuk tęczy półkolisty, profilowany, nadwieszony na kroksztynach.

Ściany i stropy pokryte polichromią z okresu Młodej Polski. Ołtarze i ambona rokokowe, z k. XVIII w. Chrzcielnica klasycystyczna. Prospekt organowy rokokowy, z XVIII w.

Obrazy: Koronacja Matki Boskiej z XVI w. oraz Ecce Homo, barokowy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.