«powrót

portet trumienny

Wizerunek zmarłego, pochodzącego głównie z duchowieństwa lub zamożnej szlachty. Malowany na blasze o kształcie przekroju trumny, umieszczany podczas pogrzebu przy trumnie, niekiedy zawieszany pod chórem.

Jest zjawiskiem typowo polskim, szczególnie popularnym w II połowie XVII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.