«powrót

Posada Rybotycka: cerkiew św. Onufrego

Cerkiew greckokatolicka św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej jest najstarszą budowlą tego typu w Polsce. Jednocześnie – obok cerkwi w Supraślu – jedyną cerkwią obronną w kraju.

Gotycka, trzyczęściowa cerkiew powstała na przełomie XIV i XV stulecia. Kwadratowa nawa, wybudowana w formie wieży obronnej zbudowana została w XV w. Najmłodsza, zachodnia część, również zachowująca formę obronną, powstała przed 1506 r. Mieściła się w niej kruchta (na parterze) i kaplica zakonna (na piętrze).

Zabudowania otoczone były podwójnym murem – jeden otaczał cerkiew, drugi – klasztor. Do dzisiaj zachowały się jedynie fragmenty obu pierścieni.

Wewnątrz świątyni stoi murowany ikonostas z dwoma wrotami. Ściany zdobione są bizantyjską polichromią z XVI stulecia.

Cerkiew jest nieczynna, obecnie stanowi filię Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. W latach 1984-85 w jej pobliżu zostały zrekonstruowane dolne części obwarowań obronnych i dawny budynek plebanii.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.