«powrót

Powroźnik: cerkiew św. Jakuba

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła pochodzi z pocz. XVII w., przebudowana została na pocz. XIX w. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki.

Cenne wyposażenie cerkiewne pochodzi z XVIII-XIX ww., a ikonostas - z XVll w. Izbicowa wieża o pochyłych ścianach zwieńczona jest baniastym hełmem z pozorną latarnią. Wnętrze nawy nakrywa kopuła namiotowa, prezbiterium - strop z fasetą, a zakrystię sklepienie kolebkowe.

W zakrystii zachowana została unikatowa polichromia figuralna z 1637 r. Na wyposażenie cerkiewne składa się barokowy ikonostas. W ołtarzu głównym znajduje się m.in. XVII-wieczna ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem. W barokowym ołtarzu bocznym umieszczono obraz Chrystus u słupa. Rokokowa ambona pochodzi z 1700 r.

W cerkwi znajdują się ikony z XVII-XIX w. m.in. Sąd Ostateczny namalowany przez Pawlentego Radyńskiego w 1624 r. Dzwon cerkiewny odlany został prawdopodobnie w 1615 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.