«powrót

Poznań: Piwnica Duchowa

Nazwa spotkań z artystami, literatami i duchownymi, które odbywają się od początku lat 90. minionego stulecia w Samotni Ojca Rafała w klasztorze karmelitów bosych w Poznaniu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.