«powrót

Zobacz: Katedra świętych Apostołów Piotra i Pawła

Poznań: Poznański Chór Katedralny

Chór chłopięco-męski założony w bazylice archikatedralnej w Poznaniu w 1881 roku przez ks. Józefa Surzyńskiego.

Najznakomitszy okres zespołu rozpoczął się w 1914 roku, gdy jego dyrygentem został ks. Wacław Gieburowski. Chór zasłynął wtedy w Polsce i na świecie.

Przerwaną wybuchem drugiej wojny działalność chóru wznowił w latach 60. minionego stulecia ks. Zdzisław Bernat.

Jako zespół liturgiczny chór śpiewa w czasie głównych nabożeństw katedralnych. Propaguje także najwybitniejsze dzieła polskiej i światowej literatury chóralnej podczas licznych koncertów w kraju i za granicą.

Od 1991 roku chórem dyryguje ks. Szymon Daszkiewicz.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.