«powrót

Poznań: Święto Młodzianków

Msza święta sprawowana co roku 28 grudnia w kościele Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu. Upamiętnia ona dokonaną po narodzeniu Chrystusa i opisaną w Ewangelii rzeź niewiniątek przez króla Heroda w Betlejem.

W czasie liturgii wierni modlą się

tradycyjnie o powstrzymanie aborcji. Uroczystość kończy również okres tzw. duchowej adopcji – czyli dobrowolnie podjętego zobowiązania do codziennej modlitwy w ciągu poprzednich dziewięciu miesięcy w intencji jednego nienarodzonego dziecka zagrożonego aborcją.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.