«powrót

Prałkowce: cerkiew greckokatolicka

Cerkiew greckokatolicka Wprowadzenia Bogarodzicy do Świątyni w Prałkowcach (pow. przemyski) została wzniesiona w 1842 r. dzięki Eustachemu Drużbackiemu. Obecnie jest kościołem rzymskokatolickim.

Drużbacki wzniósł cerkiew, bo podczas pożaru w 1840 r. poprosił ludzi, którzy ratowali płonącą, wcześniejszą świątynię, żeby pomogli ugasić pożar jego lasu. Po dwóch latach dotrzymał słowa.

Niedaleko świątyni stoi zabytek architektury drewnianej - wolno stojąca dzwonnica drewniana, konstrukcji słupowo-ramowej (XVIII w.).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.