«powrót

Proślice: kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Jest to kościół poewangelicki. Powstał prawdopodobnie w 1531 roku. Obiekt dopełnia wieża, którą dobudował w 1773 r. miejscowy młynarz - Jerzy Zając.

Kościół jest drewniany, jednonawowy o konstrukcji zrębowej. Z boku nawy dobudowana została loża kolatorska. Późnobarokowe wyposażenie stanowi ołtarz, ambona i prospekt organowy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.