«powrót

procesja

(łac processio posuwanie się do przodu) pochód religijny wiernych w celu publicznej modlitwy. Do procesji liturgicznych należą: procesja na wejście - na rozpoczęcie mszy św., procesja przed Ewangelią, procesja z darami ofiarnymi, procesja komunijna.

Specjalne znaczenie ma procesja teoforyczna (gr. Theos Bóg, horein nieść), np. z okazji Bożego Ciała.

W procesji używane są chorągwieferetrony, które noszą często członkowie bractw.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.