«powrót

Prudnik: kolumna maryjna

W centrum rynku prudnickiego stoi potężna kolumna maryjna, która została ufundowana w 1694 r. przez notariusza miejskiego Piotra Ortmana i jego żonę dla uczczenia ofiar dżumy w 1624 r. Jej budowę wzorowano na podobnej figurze z Lubiąża, którą wyrzeźbił Jan Knote w 1670 r.

W latach 1969-1972 kolumna została poddana konserwacji. Zrekonstruowano medaliony cokołu oraz atrybuty poszczególnych figur. Kolejna konserwacja przypadła na rok 2002.

Kolumna wykonana z piaskowca i marmuru składa się z czworobocznego cokołu, flankowanego na narożach lizenami, zwieńczonego gzymsem. W środkowych płycinach znajdują się koliste medaliony ze scenami biblijnymi. W centrum gzymsu usytuowano postument, na którym wznosi się koryncka kolumna z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W narożach cokołu ustawiono figury czterech aniołów: św. Michała, Gabriela, Rafała i Anioła Stróża.

Na rynku w Prudniku stoi również barokowa figura św. Jana Nepomucena

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.