«powrót

Prudnik: kościół św. Piotra i Pawła

Ten barokowy kościół wzniesiono w latach 1785-1787. Należy do kompleksu budynków, którymi opiekują się ojcowie bonifratrzy .

Wnętrze nakryte jest sklepieniem kolebkowym z lunetami. Kościół jest murowany, otynkowany, salowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Ołtarz główny reprezentuje styl klasycystyczny z poł. XIX wieku.

Warto zwrócić uwagę na dwa boczne ołtarze i ambonę z rzeźbą Miłosiernego Samarytanina. Chór wsparty na trzech półkolistych arkadach, nad nim sklepienie kolebkowo-krzyżowe.

Oświetlenie wnętrza przez okna zwieńczone półkoliście.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.