«powrót

prymas

(łac primus inter pares pierwszy między równymi) godność i funkcja kościelna związana z określonymi stolicami biskupimi.

Z tytułem prymasa Polski spotykamy się po raz pierwszy na soborze w Konstancji (1414-1418) - otrzymał go metropolita gnieźnieński Mikołaj Trąba. Prymas Polski to obecnie arcybiskup gnieźnieński. Tytuł ten przysługuje kustoszowi relikwii św. Wojciecha.

W polskim ustawodawstwie przedrozbiorowym prymas miał tytuł i godność interrexa, czyli rządcy w okresie bezkrólewia. Zwoływał sejm konwokacyjny, ustalający czas i miejsce sejmu elekcyjnego i koronacyjnego. Koronował królów i ich małżonki. Posiadał wolne od podatków księstwo łowickie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.