«powrót

przędza Matki Boskiej

Ludowa nazwa przędziwa młodych pająków, tzw. babiego lata, które występuje w Polsce na przełomie lata i jesieni. Z tym zjawiskiem związanych były wiele opowieści i przepowiedni pogodowych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.