«powrót

Przemyśl: archikatedra bizantyjsko-ukraińska

Archikatedra bizantyjsko-ukraińska w Przemyślu została wzniesiona w latach 1672-1735 jako kościół oo. jezuitów z fundacji Anny z Tyrańskich Ulińskiej. Jest gotycką budowlą trzynawową z barokową fasadą.

Był to kościół jezuicki, a potem wojskowy. Wewnątrz znajduje się m.in. zabytkowy ikonostas z cerkwi w Lubaczowie. Papież Jan Paweł II podjął decyzję o ustanowieniu w kościele archikatedry bizantyjsko-ukraińskiej (1991 r.).

Właśnie tutaj Jan Paweł II po raz pierwszy spotkał się w Polsce z przedstawicielami obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

Do kościoła przylega budynek dawnej szkoły jezuickiej, w którym obecnie działa Muzeum Archidiecezjalne (zbiór sztuki sakralnej, w tym ikon i malarstwa polskiego z XV-XIX w.).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.