«powrót

Przemyśl: kościół klasztorny franciszkanów

Barokowy kościół oo. franciszkanów św. Marii Magdaleny w Przemyślu wybudowany został w XVIII w. Znajduje się w nim drugi w Przemyślu cudowny wizerunek – obraz Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia.

Franciszkanie przybyli nad San w 1237 r. Pierwszymi zakonnikami byli misjonarze wysłani przez papieża Grzegorza IX. Od miejscowego mieszczanina kupili ziemie, na której wybudowali małą, drewnianą kaplicę. Większą świątynię św. Marii Magdaleny wzniesiono w 1378 r.

Prawdopodobnie była to budowla gotycka. Spłonęła w 1638 r. Po 20 latach została odbudowana, ale już z elementami wczesnobarokowymi. W połowie XVIII w. świątynia stała się za mała i została rozebrana. W latach 1754-78 wybudowany został obecny kościół, według projektu Walentego Haltmana.

Wnętrze trzynawowej świątyni o charakterze bazylikowym zdobione jest bogatą polichromią. Klasycystycznych cech nadają wnętrzu jońskie kolumny na fasadzie i freski w niszach. Przed wejściem stoją trzy rokokowe rzeźby z piaskowca (dłuta Fabiana i Sebastiana Fesingerów).

W świątyni znajduje się również obraz Matki Bożej Niepokalanego Począecia, koronowany w 1777 r. za zgodą ówczesnego papieża, Klemensa VIII. Nie wiadomo dokładnie, kiedy wizerunek trafił do kościoła. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1623 r.

Franciszkanie opiekują się też relikwiami św. Wincentego (męczennika z II stulecia) – patrona Przemyśla.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.