«powrót

Przydonica: kościół MB Różańcowej

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej pochodzi z I. poł. XVI w. Świątynia oszalowana i pokryta blachą.

W kościele elementy późnogotyckiego detalu architektonicznego z 1527 r. Obramienia okienne i portale zwieńczone są łukami o wykrojach tzw. oślich grzbietów.

Zachodni portal ostrołukowy ozdobiony jest roślinną dekoracją snycerską i kartuszami z herbami.

Na drzwiach zakrystii widnieją ślady malowidła z datą 1527. W prezbiterium polichromia z ok. 1596 r, w nawie z 1904 r. Rokokowy ołtarz główny pochodzi z XVIII w. Znajduje się w nim łaskami słynący obraz Matki Boskiej Pocieszenia z XVII w.

W ołtarzach bocznych tryptyki: gotycki z XV w. i gotycko-renesansowy z XVI w. Na belce tęczowej późnogotycka grupa Ukrzyżowania z XVI w. Z tego samego okresu pochodzi kamienna chrzcielnica gotycka z XVI w. Rokokowa ambona powstała w XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.