«powrót

Przysucha: Muzeum Oskara Kolberga

Utworzone zostało w 1990 roku, z okazji setnej rocznicy śmierci Oskara Kolberga - urodzonego w 1814 w tej miejscowości folklorysty, etnografa, kompozytora.

Siedzibą muzeum jest dwór wzniesiony w 2 poł. XIX wieku przez rodzinę Dembińskich h. Nieczuja, ówczesnych właścicieli Przysuchy (do 1945 r.). Dwór otoczony jest parkiem miejskim - stanowiącym pozostałość po dawnym, zaprojektowanym i urządzonym w 1900 roku przez Teodora Chrząńskiego parku dworskim.

Podstawę merytorycznej pracy jedynego w Polsce muzeum biograficznego jest propagowanie wiedzy o Oskarze Kolbergu, ale również dokumentowanie i unaocznianie osiągnięć, dorobku naukowego i artystycznego kontynuatorów dzieła Oskara Kolberga, którzy pomnażają ten zasób nowymi pracami, zbiorami pieśni, legend, bajek, przysłów, tańców, obrzędów i zwyczajów także wytworami różnych dziedzin sztuki ludowej.

Wystawy stałe:

Oskar Kolbreg - etnograf, folklorysta, kompozytor - (1814-1890), Urszula z Morsztynów Dembińska. Dzieje Przysuchy w XVIII i XIX wieku i aranżowane wnętrza XIX-wiecznego dworu: salonu (o urządzeniu typowym dla zamożnego dworu 2 poł. XIX wieku) i gabinetu ( daje wyobrażenie o wyglądzie gabinetu-pracowni XIX-wiecznego naukowca humanisty).

więcej:

oskar.kolberg.w.interia.pl/start-ok.htm

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.