«powrót

Psałterz Dawidów

parafraza psalmów autorstwa Jana Kochanowskiego. Wydany w Krakowie w 1579 r.

Opiera się na łacińskiej wersji Pisma Świętego, zwanej Wulgatą, ale też korzysta z XVI-wiecznych komentarzy i przekładów.

Psalmy, do których muzykę napisał Mikołaj Gomółka, zyskały popularność w zbiorach pieśni wszystkich wyznań chrześcijańskich w Polsce.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.