«powrót

Psałterz Floriański

Jeden z najstarszych zabytków języka polskiego, zawierający psalmy w języku polskim, łacińskim i niemieckim. Powstał na przełomie XIV i XV w. Przeznaczony był przypuszczalnie dla królowej Jadwigi, może dla zbiorowych modlitw jej dworu.

Odnaleziony na początku XIX w. w bibliotece opactwa kanoników laterańskich w Sankt Florian (stąd nazwa) w Austrii.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.