«powrót

Pszczew: kościół św. Marii Magdaleny

Późnorenesansowa świątynia z elementami barokowymi. Wzniesiona w XVII wieku i wielokrotnie przebudowywana w kolejnych stuleciach. Fronton zwieńczony wieżą z barokowym hełmem.

Do prawej ściany kościoła przylega boczna kaplica Świętego Krzyża z charakterystyczną spłaszczoną kopułą.

W ołtarzu głównym znajduje się namalowany w 1895 roku olejem na płótnie według szkoły włoskiej obraz św. Marii Magdaleny Pokutnicy.

W prezbiterium XIX-wieczne dębowe stalle.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.