«powrót

Pszczyna: Muzeum Prasy Śląskiej

W niskim krytym gontem domu z przełomu XVIII i XIX wieku u wylotu ul. Piastowskiej w Pszczynie mieści się jedyne w Polsce Muzeum Prasy Śląskiej i Drukarstwa.

Na parterze i piętrze obejrzeć można prawie 30 maszyn drukarskich i introligatorskich, pierwsze gazety i wydawnictwa drukowane na Śląsku

Od XIX wieku. Pszczyna stała się jednym z ważniejszych ośrodków drukarstwa na Górnym Śląsku. Już w 1805 r. pracował tutaj przybyły z Nysy Karol Beniamin Feistel, od 1843 r. także Chrystian Schemmel, który wydawał między innymi "Tygodnik Polski Poświęcony Włościanom".

Ekspozycja muzealna ukazuje dzieje prasy śląskiej od jej początków aż do 1939 roku. Jako jedyne w kraju muzeum czasopiśmiennictwa gromadzi zabytkowe maszyny i urządzenia drukarskie. Wewnątrz mieści się również Izba Telemanna - sala muzyki i poezji, gdzie oprócz XVIII-wiecznego pozytywu prezentowane są zbiory dawnych instrumentów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.