«powrót

Pszów: sanktuarium MB Uśmiechniętej

Pszów istniał od połowy XIII wieku jako osada. Tradycja podaje o zbudowaniu pierwszego kościoła na końcu wsi pod wezwaniem Św. Krzyża, a następnie kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w latach 1265-1293.

W XVII w. w światyni pojawił się obraz Matki Bożej - nieco zmodyfikowana wersja ikony jasnogórskiej.

Wkrótce do obrazu zaczęły napływać ogromne tłumy pielgrzymów z całego Śląska i Północnych Moraw. Tu dokonywały się nadzwyczajne uzdrowienia, tu ludzie otrzymywali wyjątkowe łaski. Komisja Biskupia z Wrocławia po stwierdzeniu tych faktów w latach 1730-32 zarządziła koronację obrazu w 1732 roku.

Korony wykonał złotnik Bernard Like z Raciborza, a nałożył je na obraz opat cystersów z Rud Raciborskich.

Ponieważ nieduży kościół pw. Wszystkich Świętych nie mógł pomieścić pielgrzymów, 1743 r. rozpoczęto budowę, a w roku 1747 ukończono obecną świątynię, której nadano tytuł Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Obraz Matki Bożej Pszowskiej umieszczono w głównym ołtarzu.

Po świętokradczym rabunku złotych koron w 1976 roku nałożono na obraz nowe, poświęcone przez Papieża Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski.

Więcej informacji na www.nmp-pszow.katowice.opoka.org.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: