«powrót

Ptaszkowa: kościół Najświętszego Imienia Marii Panny

Kościół parafialny pw. Najświętszego Imienia Marii Panny pochodzi z 1555 roku. Budowniczym kościoła był cieśla Jan Joachim Kukla z Grybowa.

We wnętrzu świątyni znajduje się cenna gotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z ok. 1420. Wnętrze ozdobione jest polichromią z XX w., zachowane są także fragmenty malowideł z XVI w. oraz polichromii ze scenami starotestamentowymi z 1795 r. W późnobarokowym ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w srebrnych sukienkach.

Wczesnobarokowe ołtarze boczne pochodzą z XVII w.

W stylu rokoko utrzymana jest ambona i 6 ław, płaskorzeźbionych i ozdobionych malowanymi kwiatami. Kamienna chrzcielnica pochodzi z 1506 r. Do cennych zabytków należy późnogotycka płaskorzeźba Modlitwy w Ogrojcu oraz kilkanaście obrazów i rzeźb wykonanych w okresie od XVII-XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.