«powrót

Zobacz: Pułtusk: kolegiata Zwiastowania NMP

Pułtusk: kaplica bp. Noskowskiego

Wybudowana w latach 1553-1554 dla bp. Andrzeja Noskowskiego kaplica należy do grupy renesansowych obiektów zrealizowanych z architektonicznej i ideowej inspiracji grobową kaplicą króla Zygmunta I Starego na Wawelu.

Rysy zmarłego biskupa, oczekujące Boskiego sądu, zostały uwieńczone na marmurowej płycie nagrobka dłuta włoskiego artysty Jana Marii Padovana. Najważniejszymi elementami dekoracji kaplicy są kompozycje na ścianach tarczowych: wschodniej i zachodniej.

Pierwsza przedstawia scenę Sądu Ostatecznego, zaś druga Nawrócenie św. Pawła. W ołtarzu na uwagę zasługuje obraz „Opłakanie” pochodzenia włoskiego z 1559 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.