«powrót

Rabka: kościół św. Marii Magdaleny

Kościół pw. Św. Marii Magdaleny pochodzi z pocz. XVII w. Nawa i prezbiterium nakryte stromym dachem wspartym na gotyckiej więźbie storczykowej. W dachu wysoka sygnaturka z latarnią.

Bryła kościoła zdominowana przez potężną izbicową wieżę, szerszą od korpusu budowli. Przy prezbiterium, na zewnątrz kościoła ołtarzyk z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania z XVIII w.

Wnętrze, nakryte sklepieniami pozornymi, podpartymi w nawie filarami, ozdobione polichromią z 1802 r. z fragmentami starszej, z 1628 r.

W barokowym ołtarzu głównym znajdują się obrazy św. Trójcy, św. Franciszka i św. Dominika.

Ołtarze boczne, chór muzyczny i organy pochodzą z 1778 r. W kościele znajduje się etnograficzna ekspozycja muzealna obrazująca ludową kulturę materialną i duchową mieszkańców Rabki i okolicznych wsi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.