«powrót

Raciechowice: kościół św. Jakuba i Katarzyny

Kościół parafialny pw. św. Jakuba Starszego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej pochodzi z 1720 r. Cenne wyposażenie rokokowe pochodzi z XVIII w. Od zachodu do nawy dostawiona kruchta z piętrem dzwonowym. Do ściany prezbiterium dobudowana drewniana kapliczka z krucyfiksem z XVIII w.

Od strony północnej zachowała się część podcieni. Stropy i ściany kościoła pokryte polichromią z 1. ćwierci XX w.

Ołtarze wykonane zapewne przez Piotra Korneckiego, snycerza i rzeźbiarza, pracującego także w kościołach w Bochni, Zakliczynie i Gdowie.

W ołtarzu głównym znajdują się obrazy Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVI w. i św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

W ołtarzu bocznym obrazy św. Sebastiana i św. Jakuba, a w prawym Św. Rodziny i św. Teresy. z XVIII w.

Rokokowa ambona, barokowa chrzcielnica i kropielnica z XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.