«powrót

Radom: katedra Opieki NMP

Katedra została zaprojektowana w 1896 r. przez architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. Prace budowlane trwały do 1908 r. Wnętrze wykończono dziesięć lat później w 1918 r.

Kościół Mariacki w Radomiu to trójnawowa bazylika z transeptem o bogato rozczłonkowanej fasadzie z dominującą rozetą i trzema portalami. Projekt nawiązuje do gotyku francuskiego.

Przed katedrą znajduje się pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego trzymającego na piersiach obraz Matki Bożej Częstochowskiej .

18 października 2001 r. w wypadku samochodowym zginął biskup radomski Jan Chrapek. Jego ciało Biskupa spoczywa w sarkofagu ustawionym w przedsionku katedry.

www.katedra.radom.opoka.org.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.